loading...

هزينه لمينت دنداني

لمينت براي بستن فاصله دندان ها، اصلاح بدرنگي، شكستگي يا ترك خوردگي دندان ها، اصلاح طرح لبخند و شكل دهي به دندان هاي بدشكل استفاده مي شود.

بازدید : 312
11 زمان : 1399:2

تفاوت لمينت دندان با بليچينگ

يكي از اتفاقات شيرين براي هر فرد اين است كه از او تمجيد كنند و او را به خاطر دارا بودن نقطه اي مثبت مورد ستايش قرار دهند و مورد توجه ديگران قرار بگيرد. حال اين نقطه ي مثبت مي‌تواند يك فضيلت دروني و يا يك شاخصه ي بيروني باشد.

يكي از شاخصه‌ها و پارامترهاي جلب توجه و مورد تمجيد قرار گرفتن داشتن لبخندي زيباست كه علاوه بر آنكه ظاهر فرد را زيبا نشان مي‌دهد، خبر از يك روحيه ي مثبت، سرزنده و شاد در درون او مي‌دهد.
لبخندي كه گاه مي‌تواند خستگي يك روز كار سخت را از تن افراد خانه بزدايد و يا مهري را در دلي زنده كند و يا غضبي را فرو بنشاند و يا خبر از رضايتي بر وصال باشد.
مهم اين است كه هر چه هست، لبخند زيباست و عامل اصلي اين زيبايي در هر صورتي با هر فرمي، وجود دندان‌هاي سفيد و مرتب است كه معيار زيبايي لبخند محسوب مي‌شود، هرچه دندان زيبا، لبخند زيباتر.
اما داشتن دندان‌هاي سالم، سفيد و مرتب چگونه ممكن است و بهتر بگوييم كه چه عامل‌هايي باعث مي‌شود اين سفيدي و زيبايي خدادادي از بين برود؟

بليچينگ دندان

عوامل تغيير رنگ دندان

 • غذا و نوشيدني: قهوه و چاي نقاط رنگي را روي دندان‌ها ايجاد مي‌كنند. چيزي كه همه آنها به صورت مشترك دارند ميزان بالاي پيگمنت (رنگدانه) آن مي‌باشد.
 • مواد مخدر: دو ماده شيميايي تار و نيكوتين موجود در تنباكو لكه‌هاي بسيار سر سختي را روي دندان‌ها به وجود مي‌آورند. تار كه به طور طبيعي تيره بوده و نيكوتين در صورت تركيب با اكسيژن سطح زردي روي دندان‌ها ايجاد مي‌كنند.
 • سن و سال: با بالا رفتن سن و سال سطح خارجي دندان‌ها در اثر مسواك زدن و ساييده شدن نازك‌تر شده و سطح داخلي دندان‌ها كه به طور طبيعي زردتر مي‌باشد، نمايان مي‌شود.
 • مصرف دارو: از عوارض جانبي مصرف يك سري از داروهاي ضد افسردگي، ضد فشار خون و آنتي هيستامين‌ها مي‌توان به تغيير رنگ دندان‌ها اشاره كرد. شيمي درماني و پرتونگاري قسمت سر و گردن نيز موجب تيره شدن دندان‌ها مي‌شود.

سفيد كردن دندان

چگونه سفيدي دندان‌هاي خود را به دست بياوريم؟

دو راه عمده براي دست يابي به اين مهم وجود دارد:

 1. بليچينگ
 2. لمينت كردن

براي آنكه با هر كدام از اين دو نوع آشنا شويم در ادامه به توضيح و تشريح هر روش مي‌پردازيم و تفاوت‌ بليچينگ و لمينت دندان را بيان مي‌كنيم.

بليچينگ دندان چيست

بليچينگ دندان چيست

بليچينگ دندان يك پروسه ساده بوده و از محصولات سفيد كننده كه شامل هيدروژن پراكسايد و كارباميد پراكسايد هستند، جهت سفيدي دندان‌ها استفاده مي‌كند. اين مواد لكه‌هاي روي دندان‌ها را به تكه‌هاي كوچك‌تر مي‌شكند، لكه‌ها را پراكنده كرده و نتيجتاً دندان‌ها را روشن‌تر نشان مي‌دهد.
قيمت بليچينگ با توجه به تعداد دندان‌هايي كه تغيير رنگ داده‌اند و همچنين ميزان تغيير رنگ متفاوت است.
بليجينگ دندان به طور معمول در مواردي كه فرم و ساختمان دندان مناسب است، استفاده مي‌شود يعني زماني كه فقط رنگ دندان تغيير كرده است، وقتي كه دندان پوسيده باشد و يا ترميم‌هاي معيوب داشته باشد نياز به موارد ترميمي ديگر نيز هست.

لمينت دندان

در لمينت دندان، قالبي سراميكي كه ضخامتي در حدود دو برابر ضخامت پوسته تخم مرغ داشته با قالب گرفتن از دندان ساخته شده و روي سطح خارجي دندان قرار مي‌گيرد. برخي از انواع لمينت ها مي‌توانند از اين هم نازك‌تر باشند. هدف اصلي لمينت بهبود ظاهر دندان‌ها و ايجاد يك پوشش براي دندان‌ها مي‌باشد. بنابراين در صورتي كه تغيير رنگ دندان زياد بوده و يا كلاً رنگش را از دست داده باشد، و يا گوشه‌اي از دندان شكسته يا سائيده شده باشد از لمينت استفاده مي‌شود. گاهي براي پر كردن فاصله بين دنداني نيز از لمينت استفاده مي‌شود.
با توضيحاتي كه ارائه شد مطمئناً تفاوت بين اين دو روش را به خوبي متوجه شده‌ايد اما به صورت خلاصه بايد گفت بليچينگ تنها براي سفيد كردن دندان است و با استفاده از مواد شيميايي به اين مهم دست پيدا مي‌كنند. اما در لمينت از يك قالب يا روكش استفاده مي‌شود كه علاوه بر آنكه به سفيدي دندان‌ها كمك مي‌كند ظاهر خود دندان هم بهبود مي‌يابد.

تفاوت لمينت دندان با بليچينگ

يكي از اتفاقات شيرين براي هر فرد اين است كه از او تمجيد كنند و او را به خاطر دارا بودن نقطه اي مثبت مورد ستايش قرار دهند و مورد توجه ديگران قرار بگيرد. حال اين نقطه ي مثبت مي‌تواند يك فضيلت دروني و يا يك شاخصه ي بيروني باشد.

يكي از شاخصه‌ها و پارامترهاي جلب توجه و مورد تمجيد قرار گرفتن داشتن لبخندي زيباست كه علاوه بر آنكه ظاهر فرد را زيبا نشان مي‌دهد، خبر از يك روحيه ي مثبت، سرزنده و شاد در درون او مي‌دهد.
لبخندي كه گاه مي‌تواند خستگي يك روز كار سخت را از تن افراد خانه بزدايد و يا مهري را در دلي زنده كند و يا غضبي را فرو بنشاند و يا خبر از رضايتي بر وصال باشد.
مهم اين است كه هر چه هست، لبخند زيباست و عامل اصلي اين زيبايي در هر صورتي با هر فرمي، وجود دندان‌هاي سفيد و مرتب است كه معيار زيبايي لبخند محسوب مي‌شود، هرچه دندان زيبا، لبخند زيباتر.
اما داشتن دندان‌هاي سالم، سفيد و مرتب چگونه ممكن است و بهتر بگوييم كه چه عامل‌هايي باعث مي‌شود اين سفيدي و زيبايي خدادادي از بين برود؟

بليچينگ دندان

عوامل تغيير رنگ دندان

 • غذا و نوشيدني: قهوه و چاي نقاط رنگي را روي دندان‌ها ايجاد مي‌كنند. چيزي كه همه آنها به صورت مشترك دارند ميزان بالاي پيگمنت (رنگدانه) آن مي‌باشد.
 • مواد مخدر: دو ماده شيميايي تار و نيكوتين موجود در تنباكو لكه‌هاي بسيار سر سختي را روي دندان‌ها به وجود مي‌آورند. تار كه به طور طبيعي تيره بوده و نيكوتين در صورت تركيب با اكسيژن سطح زردي روي دندان‌ها ايجاد مي‌كنند.
 • سن و سال: با بالا رفتن سن و سال سطح خارجي دندان‌ها در اثر مسواك زدن و ساييده شدن نازك‌تر شده و سطح داخلي دندان‌ها كه به طور طبيعي زردتر مي‌باشد، نمايان مي‌شود.
 • مصرف دارو: از عوارض جانبي مصرف يك سري از داروهاي ضد افسردگي، ضد فشار خون و آنتي هيستامين‌ها مي‌توان به تغيير رنگ دندان‌ها اشاره كرد. شيمي درماني و پرتونگاري قسمت سر و گردن نيز موجب تيره شدن دندان‌ها مي‌شود.

سفيد كردن دندان

چگونه سفيدي دندان‌هاي خود را به دست بياوريم؟

دو راه عمده براي دست يابي به اين مهم وجود دارد:

 1. بليچينگ
 2. لمينت كردن

براي آنكه با هر كدام از اين دو نوع آشنا شويم در ادامه به توضيح و تشريح هر روش مي‌پردازيم و تفاوت‌ بليچينگ و لمينت دندان را بيان مي‌كنيم.

بليچينگ دندان چيست

بليچينگ دندان چيست

بليچينگ دندان يك پروسه ساده بوده و از محصولات سفيد كننده كه شامل هيدروژن پراكسايد و كارباميد پراكسايد هستند، جهت سفيدي دندان‌ها استفاده مي‌كند. اين مواد لكه‌هاي روي دندان‌ها را به تكه‌هاي كوچك‌تر مي‌شكند، لكه‌ها را پراكنده كرده و نتيجتاً دندان‌ها را روشن‌تر نشان مي‌دهد.
قيمت بليچينگ با توجه به تعداد دندان‌هايي كه تغيير رنگ داده‌اند و همچنين ميزان تغيير رنگ متفاوت است.
بليجينگ دندان به طور معمول در مواردي كه فرم و ساختمان دندان مناسب است، استفاده مي‌شود يعني زماني كه فقط رنگ دندان تغيير كرده است، وقتي كه دندان پوسيده باشد و يا ترميم‌هاي معيوب داشته باشد نياز به موارد ترميمي ديگر نيز هست.

لمينت دندان

در لمينت دندان، قالبي سراميكي كه ضخامتي در حدود دو برابر ضخامت پوسته تخم مرغ داشته با قالب گرفتن از دندان ساخته شده و روي سطح خارجي دندان قرار مي‌گيرد. برخي از انواع لمينت ها مي‌توانند از اين هم نازك‌تر باشند. هدف اصلي لمينت بهبود ظاهر دندان‌ها و ايجاد يك پوشش براي دندان‌ها مي‌باشد. بنابراين در صورتي كه تغيير رنگ دندان زياد بوده و يا كلاً رنگش را از دست داده باشد، و يا گوشه‌اي از دندان شكسته يا سائيده شده باشد از لمينت استفاده مي‌شود. گاهي براي پر كردن فاصله بين دنداني نيز از لمينت استفاده مي‌شود.
با توضيحاتي كه ارائه شد مطمئناً تفاوت بين اين دو روش را به خوبي متوجه شده‌ايد اما به صورت خلاصه بايد گفت بليچينگ تنها براي سفيد كردن دندان است و با استفاده از مواد شيميايي به اين مهم دست پيدا مي‌كنند. اما در لمينت از يك قالب يا روكش استفاده مي‌شود كه علاوه بر آنكه به سفيدي دندان‌ها كمك مي‌كند ظاهر خود دندان هم بهبود مي‌يابد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 2

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 28
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 24
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 61
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 147
 • بازدید ماه : 1462
 • بازدید سال : 1462
 • بازدید کلی : 17930
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی